Hvordan du undgår tvangsopløsning af din virksomhed

Sådan undgår du tvangsopløsning af dit selskab 

Tvangsopløsning er, som ordet indikerer, en tvungen opløsning af et firma. Tvangsopløsning af en virksomhed sker på baggrund af overtrædelser, af lovmæssige krav og regler. Dette gælder både regler som omfatter stiftelsen og den videre drift af virksomheden. Lovgivningen på dette område skal derfor overholdes, for at undgå at Erhvervsstyrelsen og Skifteretten i samråd, anmoder om tvangsopløsning af selskabet. Det er kapitalselskaber som Iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (Aps) og aktieselskaber (A/S) som kan undergå en tvangsopløsning. 

Kravene er som følger: 

1. Selskabet ledes ikke efter lovgivningen eller selskabets egne vedtægter
2. Selskabet har pligt til revision, men har ikke oplyst en revisor
3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen
4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere 

Hvad hvis man som virksomhed har mindre forseelser i forhold til kravene? 

Hvis man som virksomhedsejer har glemt at indsende sit regnskab eller har tabt en del af selskabskapitalen og ikke har reageret til de korrekte instanser i tide, er der heldigvis stadig råd at hente. I langt de fleste tilfælde vil Erhvervsstyrelsen nemlig ikke foretage en direkte tvangsopløsning af firmaet, men i stedet kontakte ejeren/ejerne med en tidsfrist, til at udbedre de fejl som måtte være opstået. Man har som indehaver af en forretning derfor et tidsrum, til at få styr på dokumentationen i den pågældende situation. 

Er virksomheden insolvent og mangler midler til at betale skyldne beløb til samarbejdspartnere eller Staten, vil dette kunne blive erklæret konkurs. Dette er ikke noget som bare sker, men som begæres af virksomhedsejeren/virksomhedsejerne eller af de misligholdte kreditorer, med penge til gode i firmaet. 

Der er også mulighed for genoprettelse af virksomheden, hvis firmaet er solvent, dvs. har flere aktiver end passiver i firmaet. Anmodningen om genoprettelse skal finde sted hurtigst muligt, efter modtagelse af besked omkring tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen. Fristen for ansøgning om genoptagelse er 3 måneder, men udelukker ikke Skifterettens potentielle påbegyndelse af tvangsopløsningen inden da.

Det er også muligt at få foretaget en likvidation, som er en frivillig afvikling af firmaet, hvor en likvidator vil sælge ud af firmaets aktiver og derved betale eventuelle kreditorer, leverandører, SKAT etc. 

Konklusion

For at undgå tvangsopløsning af din virksomhed, vil det være fornuftigt at hyre professionelle advokater og revisorer, som er bekendte med selskabsloven. På denne måde ved du at der bliver taget hånd om din forretning af fagfolk, med stor erfaring på området. 

 

Hvis du ønsker at læse mere om hvordan du undgår tvangsopløsning af din virksomhed, læs mere her: tyvangsopløsning